DIŞ TİCARET NEDEN ÖNEMLİ

<p>Dış ticaret veya diğer bir ifadeyle uluslararası ticaret &ccedil;ok eski &ccedil;ağlardan Beri hep &ouml;nemini korumuştur. Sanayi devriminden &ouml;nce &uuml;lkeler arasında ağırlıklı olarak tarım ve tekstil &uuml;r&uuml;nleri ticareti yapılırken, sanayi devriminden sonra sanayi &uuml;r&uuml;nleri ve makinelerin &uuml;retilmesiyle ticaret yapılan malların &ccedil;eşitliliği artmış ve ticaret hacimleri &ouml;nemli miktara ulaşmıştır.Dış ticaret &uuml;lkeler i&ccedil;in bir zorunluluktur.&Ccedil;&uuml;nk&uuml; bazı &uuml;lkeler &uuml;retim i&ccedil;in gerekli hammaddelere sahipken,bazı &uuml;lkeler bundan yoksundur veya iklim koşulları nedeniyle bazı b&ouml;lgelerde tarımsal &uuml;r&uuml;nler &uuml;retilirken diğer b&ouml;lgelerde bu &uuml;r&uuml;nlerin &uuml;retilmesi m&uuml;mk&uuml;n olmamaktadır. Dolaysıyla &uuml;lkeler birbirleriyle ticaret yapmaktadır. Bu ticaretin yanında uluslararası ticaret uzmanlaşmayı sağlayacak, &uuml;lkeler ucuza &uuml;retebildikleri &uuml;r&uuml;nlerde uzmanlaşarak bu &uuml;r&uuml;nleri ihra&ccedil; edecek,pahalı &uuml;rettikleri &uuml;r&uuml;nlerin &uuml;retiminden vazge&ccedil;erek bunları ithal etme yoluna gideceklerdir.İşte bu karşılıklı ticari ilişkiler sayesinde verimlilik sağlanmış olacak ve bu verimlilik d&uuml;nya servetinin artmasına katkıda bulunacaktır.&Ouml;zellikle,yeterli doğal kaynaklara ve hammaddeye sahip olmayan &uuml;lkeler i&ccedil;in dış ticaret &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem taşımaktadır.Bu &uuml;lkeler kalkınmalarını s&uuml;rd&uuml;rmek ,istihdam sağlamak ve her yıl belli oranlarda b&uuml;y&uuml;mek zorundadırlar.Bunu sağlamak i&ccedil;inde ithalat yapmak ,yapılan ithalatın karşılığında bu ithalatı karşılayacak d&ouml;viz girdisinin de sağlanması i&ccedil;in ihracata gerek bulunmaktadır.<br /> T&uuml;rkiye gibi gelişmekte olan &uuml;lkelerde de dış ticaret, ithalatın finansmanı ve ihracatın arttırılması gibi konular ekonomi politikaların en &ouml;nemli konuları olmuştur.T&uuml;rkiye &ouml;zelinde dış ticaret konusu &ouml;zellikle ihracatın arttırılması ve ihracatın ithalatı karşılama oranının y&uuml;kseltilmesi olduk&ccedil;a &ouml;nemli bir sorundur.Dış ticaret a&ccedil;ığı veren &uuml;lkemiz ,bu a&ccedil;ığı dış bor&ccedil;la kapatabilmekte,b&uuml;y&uuml;yen dış bor&ccedil; d&ouml;viz kuru &uuml;zerinde baskı oluşturarak makro ekonomik g&ouml;stergeleri olumsuz etkilemektedir.&Ouml;zellikle,d&ouml;viz kuru artışları ithalat yapılan &uuml;r&uuml;nlerin fiyatlarının artmasına neden olurken,bu fiyat artışları enflasyon artışını beraberinde getirmekte ve enflasyon oranlarındaki artışa paralel olarak &uuml;lke b&uuml;y&uuml;mesi d&uuml;şerken ciddi istihdam sorunu oluşur</p>

BELEDİYELER

EKONOMİ